Matangazo ya moja kwa moja ya Bunge Maalum la Katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Yatarushwa hapa pindi Bunge litakapokuwa kwenye Mjadala

Dodoma Tanzania, 2014

 • kakaMwenyekiti wa kamati namba 6 Mhe. Stephen Wasira na Makamu Mwenyekiti Mhe. Dkt. Maua Daftari wakiongoza Kikao cha kamati hiyo kuhusu majadiliano ya Rasimu ya Katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania juu ya Sura zilizokuwa zimesalia baada ya Bunge hilo kuahirishwa Mwezi April, 2014.
 • kakaWajumbe wa Kamati namba 6 wakishiriki kikamilifu na kwa umakini wakati kamati hiyo ikiendelea na majadiliano ya Rasimu ya Katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania juu ya Sura zilizokuwa zimesalia baada ya Bunge hilo kuahirishwa Mwezi April, 2014.
 • kakaMjumbe wa kamati namba 6 Mhe. Mary Mwanjelwa akitoa mchango wake wakati kamati hiyo ikiendelea na majadiliano ya Rasimu ya Katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania juu ya Sura zilizokuwa zimesalia baada ya Bunge hilo kuahirishwa Mwezi April, 2014.
 • kakaMwenyekiti wa kamati namba 9 Mhe. Kidawa Salehe na Makamu Mwenyekiti Mhe. William Ngereja wakiongoza Kikao cha kamati hiyo kuhusu majadiliano ya Rasimu ya Katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania juu ya Sura zilizokuwa zimesalia baada ya Bunge hilo kuahirishwa Mwezi April, 2014.
 • kakaWajumbe wa Kamati namba 9 wakishiriki kikamilifu na kwa umakini wakati kamati hiyo ikiendelea na majadiliano ya Rasimu ya Katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania juu ya Sura zilizokuwa zimesalia baada ya Bunge hilo kuahirishwa Mwezi April, 2014.
 • kakaMwenyekiti wa kamati namba 9 Mhe. Kidawa Salehe akibadilishana mawazo na Mjumbe wa kamati hiyo Mhe. Azzan Zungu mara baada ya kumalizika kwa kikao cha kamati namba 9, wanaowasikiliza ni Makatibu wa kamati hiyo Ndg. Khatibu Haji na Said Dadi.
 • kakaMwenyekiti wa kamati namba 2 Mhe. Shamsi Vuai Nahodha akiongoza Kikao cha kamati hiyo kuhusu majadiliano ya Rasimu ya Katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania juu ya Sura zilizokuwa zimesalia baada ya Bunge hilo kuahirishwa Mwezi April, 2014.
 • kakaMjumbe wa kamati namba 4 Mhe. Hamisi Kigwangalla akifuatilia kwa makini mjadala wa Rasimu ya katiba katika kamati yake wakati kamati hiyo ikiendelea na majadiliano ya Rasimu ya Katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania juu ya Sura zilizokuwa zimesalia baada ya Bunge hilo kuahirishwa Mwezi April, 2014
 • kakaBaadhi ya wajumbe wa Kamati namba 2 wakifuatilia kwa makini mjadala wa kamati namba 2 wakati kamati hiyo ikiendelea na majadiliano ya Rasimu ya Katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania juu ya Sura zilizokuwa zimesalia baada ya Bunge hilo kuahirishwa Mwezi April, 2014.
 • kakaMwenyekiti wa kamati namba 12 Mhe. Paul Kimiti na Makamu Mwenyekiti wa kamati hiyo wakiongoza Kikao cha kamati hiyo kuhusu majadiliano ya Rasimu ya Katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania juu ya Sura zilizokuwa zimesalia baada ya Bunge hilo kuahirishwa Mwezi April, 2014. Aliyenyanyua karatasi ni Mhe. Yussuf Chunda akiomba kuchangia.
 • kakaMjumbe wa kamati namba 12 na Spika wa Baraza la wawakilishi Mhe. Pandu Ameir Kificho akifuatilia kwa makini mjadala wa Rasimu ya katiba katika kamati yake wakati kamati hiyo ikiendelea na majadiliano ya Rasimu ya Katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania juu ya Sura zilizokuwa zimesalia baada ya Bunge hilo kuahirishwa Mwezi April, 2014.
 • kakaMjumbe wa kamati namba 12 Mhe. Waziri Rajab akitoa mchango wake katika kamati hiyo kuhusu Sura za Rasimu ya katiba zilizowekwa mezani kwa ajili ya majadiliano.
 • kakaMjumbe wa Kamati namba 11, Mhe John Momose Cheyo, ambaye pia kwa sasa ni Mwenyekiti wa kituo cha Demokrasia Nchini (TCD) , akifuatilia kwa makini mjadala wa kamati namba 11 wakati kamati hiyo ikiendelea na majadiliano ya Rasimu ya Katiba ya Jamhuri ya Muungano.
 • kakaMjumbe wa Kamati namba 11 Mhe. Margareth Agnes Mkanga na wajumbe wengine wakifuatilia kwa makini mjadala wa kamati namba 11 wakati kamati hiyo ikiendelea na majadiliano ya Rasimu ya Katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania mwezi Agosti, 2014.
 • kakaMwenyekiti wa kamati namba 10 Mhe. Anna Abdallah akifuatilia kwa makini Ibara za Rasimu ya katiba katika kamati yake wakati kamati hiyo ikiendelea na majadiliano ya Rasimu ya Katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania juu ya Sura zilizokuwa zimesalia baada ya Bunge hilo kuahirishwa Mwezi April, 2014 kwa ajili ya Kupisha Vikao vya Bunge la Jamhuri ya Muungano
 • kakaWajumbe wa Kamati namba 10 wakifuatilia kwa makini mjadala wa kamati yao wakati kamati hiyo ikiendelea na majadiliano ya Rasimu ya Katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania juu ya Sura zilizokuwa zimesalia baada ya Bunge hilo kuahirishwa Mwezi April, 2014
 • kakaBaadhi ya wajumbe wa Kamati namba 10 wakifuatilia kwa makini mjadala wa kamati namba yao wakati kamati hiyo ikiendelea na majadiliano ya Rasimu ya Katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania mwezi Agosti, 2014
 • kakaMwenyekiti wa kamati namba 8, Mhe. Job Yustino Ndugai ambaye pia ni Naibu Spika wa Bunge la Jamhuri, akiwa katika baadhi ya vikao vya kamati yake, hapa akiongoza majadiliano ya Rasimu ya katiba katika kamati hiyo wakati wa kujadili Rasimu ya Katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania juu ya Sura zilizokuwa zimesalia baada ya Bunge hilo kuahirishwa Mwezi April, 2014 kwa ajili ya Kupisha Vikao vya Bunge la Jamhuri ya Muungano.
 • kakaWajumbe wa Kamati namba 8 wakifuatilia kwa makini mjadala wa kamati yao wakati kamati hiyo ikiendelea na majadiliano ya Rasimu ya Katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania juu ya Sura zilizokuwa zimesalia baada ya Bunge hilo kuahirishwa Mwezi April, 2014, Wakiongozwa na Mwenyekiti wao Mhe. Job Yustino Ndugai na Makamu mwenyekiti wake pamoja na katibu wa kamati namba 8 Ndugu Salumu.
 • kakaMjumbe wa Kamati namba 2, Mhe. Anne Semamba Makinda, ambaye pia ni Spika wa Bunge la Jamhuri ya Muungano akiwa katika baadhi ya vikao vya kamati namba 2, hapa anapitia Rasimu ibara kwa ibara katika kamati hiyo wakati wa kujadili Rasimu ya Katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania juu ya Sura zilizokuwa zimesalia baada ya Bunge hilo kuahirishwa Mwezi April, 2014 kwa ajili ya Kupisha Vikao vya Bunge la Jamhuri ya Muungano.
 • kakaBaadhi ya Wajumbe wa kamati namba 11, Mhe. Beatrice Shellukindo, Kamishina wa tume ya Bunge na Mhe. Mwigulu Nchemba, Naibu waziri Fedha wakiwa katika baadhi ya vikao vya kamati yao , wakifuatilia kwa karibu majadiliano ya Rasimu ya katiba katika kamati hiyo wakati wa kujadili Rasimu ya Katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania juu ya Sura zilizokuwa zimesalia baada ya Bunge hilo kuahirishwa Mwezi April, 2014 kwa ajili ya Kupisha Vikao vya Bunge la Jamhuri ya Muungano.
 • kakaMjumbe wa Kamati namba 3, Mhe. Dkt. Augustino Lyatonga Mrema, ambaye pia ni Mwenyekiti wa chama cha TLP, pamoja na baadhi ya wajumbe wakishiriki kikamilifu katika kamati yao kujadili Rasimu Ya Jamhuri ili kukamilisha hatua ya majadiliano ya kamati hiyo.

Habari Mpya

Tarehe : 2014-08-18

Mwenyekiti Wa Kamati Namba 8 Akifafanua Jambo kwa Wajumbe Wake, Agosti 2014.

Mwenyekiti wa kamati namba 8, Mhe. Job Yustino Ndugai ambaye pia ni Naibu Spika wa Bunge la Jamhuri, akifafanua jambo kwa wajumbe wa kamati yake wakati wa majadiliano ya Rasimu ya Katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Agosti 2014.

...
Zaidi

Tarehe : 2014-08-18

Kamati na Majadiliano ya Rasimu ya Katiba Agosti 2014

Mjumbe  wa Kamati namba 11, Mhe John Momose Cheyo, ambaye pia kwa sasa ni Mwenyekiti wa kituo cha Demokrasia Nchini (TCD) , akifuatilia kwa makini mjadala wa kamati namba 11 wakati kamati hiyo ikiendelea na majadiliano ya Rasimu ya Katiba ya Jamhuri ya Muungano.

...
Zaidi

Tarehe : 2014-08-12

Kamati na Majadiliano ya Rasimu ya Katiba Agosti 2014.

Mjumbe wa kamati namba 12 na Spika wa Baraza la wawakilishi Mhe. Pandu Ameir Kificho akifuatilia kwa makini mjadala wa Rasimu ya katiba katika kamati yake wakati kamati hiyo ikiendelea na majadiliano ya Rasimu ya Katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania juu ya Sura zilizokuwa zimesalia baada ya Bunge hilo kuahirishwa Mwezi April, 2014.

...
Zaidi